Cestovné doklady

Povinný cestovný doklad pre deti od 26.júna

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene v platnosti cestovných dokladov. Všetky deti bez rozdielu veku (vrátane infantov) budú potrebovať vlastný cestovný doklad. Od 26. júna 2012 nariadil Európsky parlament pravidlo „jedna osoba, jeden pas.“ Ustanovenie článku 1 nariadenia zaväzuje členské štáty EÚ vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne doklady a od 26.6.2012 ukončiť doterajšiu prax zápisu maloletých detí do 5. roku veku do cestovného pasu rodiča.

Výnimka pre deti zapísané do 26.júna 2012

Slovenská republika a niektoré ďalšie členské štáty EÚ zastávajú názor, že na základe zápisu dieťaťa do cestovného pasu rodiča vykonaného do 25. júna 2012, bude môcť takéto dieťa cestovať mimo územia Slovenska bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísané. Slovensko však má už v súčasnosti viaceré signály o tom, že niektoré iné členské štáty schengenského priestoru majú v úmysle od 26. júna 2012 neuznávať zápisy detí v cestovnom doklade rodiča - čiže budú striktne vyžadovať, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na vek, držiteľom vlastného cestovného pasu. Slovenskí občania sa tak môžu stretnúť so závažnými problémami najmä pri prekračovaní vonkajších schengenských hraníc v niektorých iných členských štátoch, ak nebudú mať aj ich deti mladšie ako 5 rokov vlastné cestovné doklady.

Mnisterstvo vnútra SR preto odporúča rodičom, ktorí chcú v lete cestovať s dieťaťom aby požiadali o vlastný cestovný doklad pre dieťa.

Nepôjde však o zavedenie nových dokladov - pasy pre deti sa vydávajú aj v súčasnosti; u občanov mladších ako 13 rokov s platnosťou na 5 rokov a detí do 5 rokov na 2 roky. Správny poplatok za pas pre deti do 5 rokov predstavuje 8 eur a pre deti od 5 do 13 rokov rodičia vybavia pasy za 13 eur. MV SR ročne vyhotoví v priemere 20 000 cestovných dokladov pre deti do 5 rokov.

Pokiaľ ide o odtlačky prstov, odoberajú sa občanom starším ako 12 rokov. Podpis sa uvádza od veku, kedy je dieťa schopné sa podpísať - t. j. zhruba v čase začiatku školskej dochádzky.

Podmienky vydávania týchto cestovných dokladov ani ich obsah sa od 26. júna nezmenia. Vyhotovia ich pracovníci oddelenia dokladov na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru - tak, ako aj v súčasnosti. (http://www.minv.sk/?dolezite-informacie)

Dôležité informácie !

  • Cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky  preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Pas je majetkom Slovenskej republiky.
  • Pred vycestovaním je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia.
  • Do členských krajín Európskej únie je možné cestovať okrem cestovných pasov aj na občianske preukazy Slovenskej republiky formátu ID karty.
  • Ak má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môže požiadať o jeho ponechanie. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť platný cestovný pas. Ministerstvo vnútra odporúča občanom žiadať o samostatné cestovné pasy pre deti.

Platnosť cestovného pasu

Cestovný pas sa občanovi vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 13 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 5 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

 

Poplatky za vydanie pasu stanovené v:

Zákon o správnych poplatkoch - Zákon č. 145/1995 Z. z.

Občan starší ako 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

  • do  30 dní 33 (994,16 Sk),
  • do 2 pracovných dní 132 (3976,63 Sk).

Občan od 5 do 13 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

  • do 30 dní  13(391,64Sk),
  • do 2 pracovných dní 52 (1 566,55 Sk).

Občan mladší ako 5 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

  • do 30 dní 8 (241,01 Sk),
  • do 2 pracovných dní 32 (964,03 Sk).

Za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, napr. zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča, predĺženie platnosti pasu, alebo zápis titulu do cestovného pasu s biometriou, za každý úkon (zápis údajov o dieťati alebo titule) samostatne zaplatí občan 3 € (90,38 Sk).

Občan za vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, ktorým je zápis údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo zápis o  pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony správy poplatok neplatí.

Podrobnosti o vybavovaní cestovných pasov nájdete tu: http://www.minv.sk/?cestovne-pasy